Diverse

De produktene som ikke passet i noen av de mange andre produktgruppene har vi plassert under Diverse. Med vår store maskinpark og brede produktkunnskap kan vi lage mange spennende ting som ikke ligger direkte under vanlig skilt- og reklameproduksjon. Vi laserskjærer i plexiglass, trykker i alle formater, freser i mange materialer, folieskjærer og kombinerer dette på mange forskjellige måter. Gi oss en utfordring!!